wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

​Betalings- en reserveringsreglement

Misschien niet leuk en erg streng, maar wel nodig. Onze paarden en pony's willen graag op tijd hun eten, onze leveranciers willen graag op tijd hun rekeningen betaald zien. Onze klanten van de wachtlijst willen graag weten waar zij aan toe zijn en wij willen u optimaal paardenplezier kunnen garanderen. Daarom onderstaand een aantal regels waar wij uw begrip voor vragen. Wij hopen dat u deze regels respecteert en naleeft.

Artikel 1
Alle betalingen dienen vooruit te geschieden. Indien u niet vooruit betaald (dus voor aanvang van een losse les of voordat de eerste les van uw 10-ritten kaart ingaat) heeft u geen recht op onze vroegbetalerskorting en betaalt u het standaard tarief.

Artikel 2
Voor alle betalingen kunt u gebruik maken van onze automatische incasso, u krijgt dan een notificatie via de mail met daarop het te incasseren bedrag. U heeft dan ook direct recht op de vroegbetalerskorting en op de incasso korting. Een machtigingsformulier is te verkrijgen bij het loket en deze dient u ingevuld weer in te leveren. Onze incasso vindt 1 x per maand plaats en loopt dus niet altijd synchroon met het ingaan van een kaart. Op uw notificatie kunt u zien om welke kaart het gaat en wanneer deze is gestart.

U kunt ook vooruit per bank het te betalen bedrag overmaken (IBAN.nr: NL50ABNA064.35.49.846). Wanneer u geen gebruik maakt van onze mogelijkheid tot automatische incasso dient uw betaling bij ons binnen te zijn voor aanvang van uw nieuwe kaart, u wordt verzocht hier zelf op te letten. Wanneer u het even niet meer weet kijken wij het, als u het ons baliepersoneel vraagt, graag voor u na. Uw 10-rittenkaart is 10 weken geldig. Is uw betaling niet op tijd binnen kunnen wij u de toegang tot de les ontzeggen.

Wij sturen geen accept giro's.

Artikel 3
Verlenging van de leskaarten (en daarmee het behoud van uw lesplek) vindt automatisch plaats en is voor onbepaalde tijd. U heeft uitsluitend recht op een vaste plaatsreservering in een les wanneer gebruik wordt gemaakt van een 10-ritten leskaart met een geldigheid van 10 weken.

Voor diegenen die niet elke week kunnen lessen en toch van onze betalingskorting willen profiteren is er een knipkaart van 10 lessen. Deze kaart is 6 maanden geldig. Met deze kaart heeft u geen vaste lesplaats. De lessen zullen per keer afgesproken moeten worden.

Artikel 4
Indien u verhinderd bent uw les te volgen kunt u ons (minimaal 24 uur van te voren) verzoeken of het mogelijk is uw les te verzetten naar een andere tijd / dag binnen de geldigheid van uw kaart. Is deze mogelijkheid er niet omdat onze lessen vol zitten, of omdat u niet kunt op de door ons aangeboden tijdstippen zult u zelf de keuze moeten maken welke van de twee, dubbel gemaakte, afspraken u wilt afzeggen; de les bij ons die dan alsnog in rekening wordt gebracht of uw andere afspraak. Voor het verzetten van uw les kunt u ons bellen door de week van 15:30-22:00 uur of u kunt ons mailen via info@delarensemanege.nl

Een gemiste les kan niet worden ingehaald.

Gemiste lessen in verband met langdurige ziekte of blessures mogen na overleg van een dokters attest meegenomen worden naar later, de kaart wordt dan het aantal overgebleven / gemiste lessen in weken verlengd na herstel.

Artikel 5
Voor opzeggen van lessen geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen van leskaarten kan uitsluitend schriftelijk. Deze opzegging dient uiterlijk één maand voordat de geldigheid van uw huidige kaart afloopt bij ons binnen te zijn. Bent u te laat met opzeggen zal eenmaal het bedrag van een nieuwe leskaart in rekening worden gebracht, uiteraard mag u de lessen van die kaart nog rijden.

Leskaarten zijn niet overdraagbaar aan een andere persoon.

Voortijdig opzeggen van de lessen is mogelijk, echter gekochte leskaarten worden niet gerestitueerd.

Artikel 6
Losse lessen betalen is uitsluitend bedoeld voor diegenen die af en toe eens komen rijden en voor privé-lessen of een proefles. U kunt maximaal 3 proeflessen rijden. Voor nieuwe klanten met een vaste lesplek worden de eerste 3 lessen als losse les, c.q. proefles gerekend, waarna automatisch een 10-rittenkaart wordt aangemaakt. Mocht u na de proeflessen besluiten niet door te willen met paardrijden, dan moet u dit aangeven vóór de vierde les, zodat er geen 10-rittenkaart aangemaakt wordt. Indien u eerder een 10-rittenkaart wenst aan te schaffen, dan kunt u dit vragen bij de loketmedewerker. Echter, dit kan alleen als u de welkomstenvelop heeft geretourneerd en de gevraagde gegevens heeft ingevuld

Betalingen van losse paardrijlessen en privé-lessen dienen voor aanvang van de les aan de balie te zijn voldaan. Wanneer deze gesloten is dient de les gepast, contant te worden voldaan aan de instructrice. Wanneer er niet vooraf betaald is kan er geen les worden gereden

Artikel 7
Wanneer het kind tijdens de geldigheid van de kaart vervalt in een andere leeftijdscategorie dan wordt deze pas met ingang van de nieuwe kaart aangepast. Wanneer een kind vanuit de longe naar de groepsles mag wordt het verschil in leskaart niet gecrediteerd.

Artikel 8
In de vakanties gaan alle lessen gewoon door. Alleen tijdens de zomervakantie is de manege 2 of 3 weken gesloten en maken wij gebruik van een zomerrooster met een afwijkend lesschema. Uw kaart is in deze zomerperiode 2 of 3 weken langer geldig, afhankelijk van de hoeveelheid gesloten weken.