wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

​Betalings- en reserveringsreglement

Misschien niet leuk en erg streng, maar wel nodig. Onze paarden en pony’s willen graag op tijd hun eten, onze leveranciers willen graag op tijd hun rekeningen betaald zien. Onze klanten van de wachtlijst willen graag weten waar zij aan toe zijn en wij willen u optimaal paardenplezier kunnen garanderen. Daarom onderstaand een aantal regels waar wij uw begrip voor vragen. Wij hopen dat u deze regels respecteert en naleeft. 

Artikel 1
Alle betalingen dienen vooruit te geschieden.  

Artikel 2
Voor alle betalingen kunt u gebruik maken van onze automatische incasso, u krijgt dan een notificatie via de mail met daarop het te incasseren bedrag. Een machtigingsformulier is te verkrijgen bij het loket en deze dient u ingevuld weer in te leveren.

Kwartaalkaarten worden in het geval van automatische incasso, opgesplitst, per maand, vooraf, geïncasseerd. Losse lessen, evenementen e.d. worden in het geval van automatische incasso achteraf geïncasseerd.

U kunt ook vooruit per bank het te betalen bedrag overmaken op IBAN.nr: NL50ABNA064.35.49.846 t.n.v. De Larense Manege, in dit geval betaald u in een keer het hele kwartaal bedrag.

Wij sturen geen acceptgiro’s. Wanneer u een rekening ontvangt bent u te laat met betalen. Voor het verzenden van facturen brengen wij factuurkosten in rekening á 10,00 euro per factuur. 

Artikel 3
Verlenging van de leskaarten vindt automatisch plaats en is voor onbepaalde tijd. Wanneer u geen gebruik maakt van onze mogelijkheid tot automatische incasso dient uw betaling bij ons binnen te zijn voor aanvang van uw nieuwe kaart, u wordt verzocht hier zelf op te letten. Wanneer u het even niet meer weet kijken wij het, als u het ons baliepersoneel vraagt, graag voor u na. Uw kwartaalkaart is geldig tot het eind van het kalenderkwartaal. Is uw betaling niet op tijd binnen dan kunnen wij u de toegang tot de les ontzeggen.  

Artikel 4
Indien u verhinderd bent uw les te volgen en u heeft zich minimaal 24 uur van te voren afgemeld bij ons, dan kunt u verzoeken of het mogelijk is uw les te verzetten naar een andere tijd/dag binnen de geldigheid van uw kaart (zie artikel 8). Is deze mogelijkheid er niet omdat onze lessen vol zitten, of omdat u niet kunt op de door ons aangeboden tijdstippen zult u zelf de keuze moeten maken welke van de twee, dubbel gemaakte, afspraken u wilt afzeggen; de les bij ons die dan alsnog in rekening wordt gebracht of uw andere afspraak. Afmelden kan via het online klantenportaal. Verzetten van uw les kan via de mail (info @ delarensemanege.nl -aan elkaar) of telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:30-19:00 uur, woensdag van 13:00-19:00 uur en zaterdag van 10:00-17:00 uur.
Een gemiste les kan niet worden ingehaald.     

Artikel 5
Voor opzeggen van lessen geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen van leskaarten kan uitsluitend schriftelijk. Deze opzegging dient uiterlijk één maand voor het eind van het kwartaal bij ons binnen te zijn. Bent u te laat met opzeggen dan hanteren wij een opzegtermijn van 1 kalendermaand na de maand waarin wordt opgezegd. Omdat u dan geen gebruik maakt van een kwartaalkaart kunnen wij u niet de kwartaalkorting aanbieden en berekenen wij u het losse les tarief. Uiteraard mogen deze lessen gereden worden.

Leskaarten zijn niet overdraagbaar aan een ander persoon.

Voortijdig opzeggen van de lessen is mogelijk, echter gekochte leskaarten worden niet gerestitueerd.

Artikel 6

U heeft uitsluitend recht op een vaste lesplek in een les wanneer gebruik wordt gemaakt van een kwartaalkaart.

Artikel 7
Losse lessen zijn uitsluitend bedoeld voor diegenen die af en toe eens komen rijden of bij het rijden van een proefles. U kunt maximaal 3 proeflessen rijden. Voor nieuwe klanten met een vaste lesplek worden de eerste 3 lessen als losse les, c.q. proefles gerekend, waarna automatisch een kwartaalkaart wordt aangemaakt. Mocht u na de proeflessen besluiten niet door te willen gaan met paardrijden, dan moet u dit aangeven vóór de vierde les, zodat er geen kwartaalkaart aangemaakt wordt. Indien u eerder een kwartaalkaart wenst aan te schaffen, dan kunt u dit vragen bij de loketmedewerker. Echter, dit kan alleen als u de welkomstenvelop heeft geretourneerd en de gevraagde gegevens heeft ingevuld.

Betalingen van losse paardrijlessen dienen voor aanvang van de les in de bar te zijn voldaan. Wanneer deze gesloten is dient de les gepast, contant te worden voldaan aan de instructrice. Wanneer er niet vooraf betaald is kan er geen les worden gereden.

Artikel 8
Een kwartaalkaart is een kalenderkwartaal (jan-mrt, apr-juni, juli-sept, okt-dec) geldig en bevat 13 lessen. Extra gereden lessen (vanaf de 14e les tot het nieuwe kwartaal) worden als losse les tegen kaartprijs in rekening gebracht. Instromen binnen een kwartaal is mogelijk. Hiervoor hebben wij kaarten met een aangepast aantal lessen en/of losse lessen tegen kaartprijs die wij u zullen berekenen tot het nieuwe kwartaal start. Gemiste lessen in verband met langdurige ziekte of blessures mogen na overleg van een doktersattest meegenomen worden naar later. Van de kaart wordt dan het aantal overgebleven / gemiste lessen verrekend met het nieuwe kwartaal na herstel, echter alleen indien u dit voorafgaand aan de gemiste lessen heeft gemeld met een schatting van het aantal weken. Wanneer een kind tijdens de geldigheid van de kaart vervalt in een andere leeftijdscategorie dan wordt deze pas met ingang van de nieuwe kaart aangepast. Wanneer een kind vanuit de longe naar de groepsles mag dan wordt het verschil in leskaart niet gecrediteerd.

Artikel 9
Voor diegenen die niet elke week kunnen lessen en toch van onze betalingskorting willen profiteren is er een knipkaart van 10 lessen. Deze kaart is 6 maanden geldig.

Met deze kaart heeft u geen vaste lesplek. De lessen zullen per keer afgesproken moeten worden.  

Artikel 10
In de vakanties gaan alle lessen gewoon door. Alleen tijdens de zomervakantie is de manege 2 of 3 weken gesloten. Op uw kaart wordt in deze zomerperiode 2 of 3 weken minder in rekening gebracht, afhankelijk van de hoeveelheid gesloten weken welke De Larense Manege niet geopend is voor lesklanten. Valt uw les op een erkende feestdag of op Kerstavond/Oudjaarsavond (zie openingstijden) dan kunt u deze les binnen de geldigheid van de kaart verzetten.

laatst gewijzigd d.d. 23-02-2020