wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Huisregels

Hierbij volgt het huishoudelijk reglement voor manegeklanten. Voor de goede orde binnen dit bedrijf en de veiligheid van mens en paard verzoeken wij u zich te houden aan de onderstaande regels.

 1. In en rond het manegebedrijf is het verboden te roken, roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen;
 2. Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan;
 3. Klanten en bezoekers van dit manegebedrijf worden vriendelijk verzocht zich in de stallen en tijdens het bijwonen van de lessen rustig te gedragen;
 4. Ouders / begeleiders van rijdende kinderen worden verzocht niet te praten tegen de kinderen tijdens de les;
 5. Tijdens de leswissel wordt u verzocht de ingang tot de rijbaan vrij te houden;
 6. Fietsen, auto’s en trailers dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen;
 7. Honden dienen op het manegecomplex aangelijnd te zijn;
 8. Het is niet toegestaan paarden en pony’s zelf te voeren vanuit de voeropslag van de manege. Ook het geven van eigen versnaperingen tussendoor kunnen wij helaas niet toestaan;
 9. Wij verzoeken u om u tenminste 15 minuten voor aanvang van de les te melden bij ons baliepersoneel. U kunt daar vragen op welk paard u of uw kind mag rijden. U wordt geacht zelf uw paard te zadelen. Mocht u hulp nodig hebben met opzadelen kom dan iets eerder, dan heeft u nog voldoende tijd voor het vragen van hulp aan het stalpersoneel. U kunt aan het loket vragen wie er staldienst heeft. Wanneer u (of uw kind) te laat in een les verschijnt, ondervinden anderen hier hinder van. Komt u te laat in de les, dan kan uw deelname aan deze les worden ontzegd. De verplichting het lesgeld te voldoen blijft echter bestaan.
 10. De manegepaarden en pony’s worden ingedeeld naar opleidingsniveau van de ruiters. Zulks naar beoordeling van de instructeur. Onderling mag zonder toestemming van de instructeur niet geruild worden.
 11. Tijdens het paardrijden bent u verplicht een CE goedgekeurde veiligheidscap te dragen, evenals laarzen óf hoge schoenen in combinatie met chaps. Het dragen van rijkleding geniet de voorkeur;
 12. De paarden pony’s dienen helemaal gepoetst te worden, voordat u begint met opzadelen. Vooral de plaatsen onder het tuig goed schoonmaken. Zo helpt u onze paarden te controleren en voorkomt u dat de dieren vervelende wonden of drukplekken krijgen;
 13. Een groepsles duurt 60 minuten, een longe- & privéles duurt 30 minuten. De eerst 5 minuten zijn bedoeld om op te stijgen en in te stappen, de laatste 5 minuten om uit te stappen;
 14. De keuze m.b.t. het gebruik van de rijbanen wordt gemaakt door de instructie met inachtneming van de veiligheid van mens en dier. Wanneer er een groepsles rijdt naast een privé- of longeles besluit de instructie van de groepsles in welke rijbaan de groep gaat rijden. Wanneer er twee groepslessen tegelijk rijden wordt de keuze in welke rijbaan er gereden wordt gemaakt d.m.v. overleg tussen de instructie;
 15. Na afloop van de les wordt u geacht uw paard correct na te verzorgen. Vraag hierbij indien nodig hulp aan ons personeel;
 16. Bij regen / sneeuw gaan de lessen in principe gewoon door, de manege behoudt zich echter ten alle tijden het recht voor om de lessen te laten vervallen of te verzetten wanneer omstandigheden daar aanleiding toe geven, dit met name met het oog op de veiligheid van u en / of uw kind;
 17. Op het terrein van het manegecomplex dient u hekken en deuren te sluiten, ook wanneer u een paard/pony aan de hand voert;
 18. Na gebruik van poets-, spuitplaats en andere faciliteiten dient u deze opgeruimd achter te laten. Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachement e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen;
 19. Aanwijzingen van de ondernemer en van door de ondernemer aangewezen beheerders dienen door iedereen te worden opgevolgd;
 20. Indien regels uit dit huishoudelijk reglement herhaaldelijk worden overschreden of een persoon naar mening van de eigenaar/bedrijfsleider zich niet naar behoren gedraagt, kan de manege deze persoon toegang tot het bedrijf ontzeggen;
 21. Klachtenprocedure: indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:
  - Dien uw klacht mondeling in bij het loket.
  - Indien uw klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Mw. S. Zumpolle, directie p/a Rijksweg West 37, 1251 CJ LAREN. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
  - Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van of namens Mw. Zumpolle.
  - Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en / of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en u kunt hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij Stichting Veilige Paardensport (De Beek 125, 3852 PL te Ermelo of Postbus 3040, 3850 CA te Ermelo).
  - De Stichting zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.
  - Overige klachten kunt u ook schriftelijk indienen bij Mw. S. Zumpolle p/a Rijksweg West 37, 1251 CJ LAREN.
 22. Wij streven naar een sportief en gezellig paardensport bedrijf, dat vakkundig en verantwoord geleid wordt.

Voor vermissing en schade aan eigendommen kan De Larense Manege niet aansprakelijk gesteld worden.

Datum:  10 oktober 2018

De Larense Manege