wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Paardenwelzijn

Paardenwelzijn krijgt de laatste jaren meer aandacht en dat is terecht. Zeker als manegehouder is De Larense Manege zich zeer bewust van de welzijnsbehoeften en gezondheidseisen van onze paarden. Natuurlijk omdat we op een zo diervriendelijk mogelijke wijze met onze paarden om willen gaan, maar ook omdat wij van het welzijn van de dieren afhankelijk zijn. Zonder gezonde, vrolijke en vriendelijke paarden kunnen wij geen fijne paardrijlessen aanbieden. Wij proberen dan ook zo veel mogelijk te investeren in het welzijn van onze paarden met inachtneming van de regelgeving en beperkingen waar wij verplicht rekening mee moeten houden. Er zal altijd iets zijn wat te verbeteren valt, echter helaas is niet alles wat gewenst is ook mogelijk. Toch proberen wij binnen dit kader altijd te zoeken naar mogelijkheden die het welzijn van onze dieren ten goede komt.

Gelukkig doen wij al heel veel goeds voor onze paarden!

  • Gezondheid: alle paarden worden ten alle tijden goed in de gaten gehouden. Bij een blessure zal het paard nooit worden ingezet in de les, krijgt het paard de tijd om te revalideren en zal een dierenarts worden geraadpleegd als dit nodig blijkt. Sommige paarden worden naar het land gebracht als dit beter is voor de revalidatie. De gebitten van de paarden worden op regelmatige basis gecontroleerd door de tandarts. Ook worden sommige paarden behandeld door een fysiotherapeut of osteopaat. De paarden worden tijdig bekapt door een erkend hoefsmid en krijgen beslag indien nodig. Onze paarden worden jaarlijks geënt en ontwormd. Met betrekking tot harnachement heeft elk paard passend harnachement, dus een eigen hoofdstel en eigen zadel. De zadels worden aangemeten en bekeken door een zadelmaker. Deze komt zeer regelmatig langs om onze zadels te controleren.
  • Lessen & beweging: onze paarden zijn sportpaarden en hebben daarom beweging nodig. Zij lopen dagelijks 1 tot 3 uur per dag in de les en daarnaast lopen zij zoveel mogelijk buiten. (vrijwilligers bij het helpen met buitenzetten zijn altijd welkom!) Op zondagen worden geen lessen gegeven en zijn de paarden, mits zij geen evenement hebben, vrij. Wij proberen elk paard minimaal één dag in de week vrij te geven. Bij elke les wordt kritisch gekeken naar het niveau van het paard en niveau van de ruiter. Ook wordt rekening gehouden met het gewicht van de ruiter en het draagvermogen van het paard. Voor nieuwe ruiters hanteren wij een gewichtsgrens van 90 kg. De paarden worden ingezet naar vermogen. Een paard wat niet veel aan kan zal minder in de les lopen dan een paard wat meer aan kan. Ook proberen we de paarden zoveel mogelijk verdeeld over de dag in de les te laten lopen. In de zomer gaan al onze paarden 3 weken non-stop naar het land, dan hebben zij ook vakantie!   
  • Stallen en contact: in de stallen wordt rekening gehouden met het stalklimaat. Zo is er goede ventilatie en wordt er dagelijks opgestrooid. Onze paarden staan op stro, zodat ze ten alle tijden iets te kauwen hebben. Als een paard door een bepaalde reden een andere bodembedekking nodig heeft, dan zal hier een uitzondering voor worden gemaakt. Alle paarden hebben een eigen stal en hebben zicht op minimaal één ander paard. De pony’s in de binnengang staan vaak met twee in één stal. De paarden in de binnengang hebben tussen de stallen in spijlen, zodat ze neuscontact kunnen hebben en eind 2018 hebben de buitenpaarden raampjes gekregen in de zijmuren. Wij proberen zo min mogelijk gebruik te maken van weefrekken. Zomers worden alle stallen schoongespoten en ontsmet, zodat eventuele problemen zoveel mogelijk voorkomen worden. Tijdens het losgooien gaan de paarden met 2 of meer tegelijk in de paddock, mits de veiligheid dit toelaat. Er wordt kritisch gekeken naar welke paarden samen kunnen, zo proberen we verwondingen en blessures te voorkomen.
  • Voer: onze paarden krijgen verdeeld over de dag 3x per dag sportbrok en 3x per dag een portie kuilgras. Indien nodig worden er supplementen gegeven. Als uitzonderingen op dit voerschema nodig zijn dan worden deze gemaakt. Na het eten lopen onze paarden minimaal een uur niet. Met uitzondering van 5 buitenpaarden, hebben alle paarden een automatische drinkbak. Voor dit drinkwater hebben wij een rondpomp-systeem, met warmte regulering, zodat de leidingen in de winter niet bevriezen.
  • MPP: De Larense Manege heeft het zogenaamde Manege Paarden Pensioen plan; een speciaal potje om bij te kunnen dragen aan een fijn pensioen voor onze paarden. Klanten kunnen geld doneren en de caphuur gaat rechtstreeks naar het MPP. Er zijn al veel manegepaarden die een hele mooie oude dag hebben (gehad). Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, proberen we de paarden ‘op tijd’ met pensioen te laten gaan, zodat zij er daadwerkelijk van kunnen genieten. Dit MPP plan helpt bij de bekostiging van onze ‘pensioen’ paarden.
  • Keuringen: De Larense Manege is lid van de FNRS en wordt hierdoor gekeurd. Momenteel hebben wij 4 van de 5 sterren gekregen en hier zijn wij heel trots op!
  • Toezicht: er is ten alle tijden iemand aanwezig op het manegeterrein.