wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van De Larense Manege gevestigd te Rijksweg West 37, 1251 CJ Laren, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32076110, hierna te noemen: `de Manege`

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info @delarensemanege. nl (aan elkaar geschreven). 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

 

Administratie

- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Bankgegevens
- Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Boekhouder

·   Accountant

·   Belastingdienst


Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 

- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

·   E-marketingtools

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Manege uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Manege met u heeft, tenzij de Manege wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
   

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Manege te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Manege op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Manege deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Manege hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Manege treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Manege. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Manege raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid
De Manege past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Manege raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Manege er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Manege wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Stella Zumpolle

E-mail:                          info @ delarensemanege.nl(aan elkaar)

Telefoonnummer:          035-5314086

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.